Search

Golija 64

Kvadratura prostorija

Prizemlje

Broj

Naziv prostorije

P(kvadrata)

1.

Ulaz

6.19

2.

Predsoblje

2.62

3.

Kupatilo

3.21

4.

Spavaća soba

6.67

5.

Dnevna soba

34.03

6.

Terasa

12.38

Ukupna korisna površina

60.45

Potkrovlje

Broj

Naziv prostorije

P(kvadrata)

7.

Spavaća soba

14.53

8.

Spavaća soba

10.79

9.

Predsoblje

3.31

10.

Lođa

3.74

11.

Lođa

7.84

Ukupna korisna površina

37.31Prizemlje
Dimenzije osnove 9.56 x 7.20 m
Površina osnove 64.17 m2
Potkrovlje
Dimenzije osnove 9.56 x 4.35 m
Površina osnove 39.04 m2