Search

Golija 30

Kvadratura prostorija

Prizemlje

Broj

Naziv prostorije

P(kvadrata)

1.

Kupatilo

2.95

2.

Dnevna soba

18.53

3.

Terasa

7.01

Ukupna korisna površina

26.73

Potkrovlje

Broj

Naziv prostorije

P(kvadrata)

7.

Soba

5.24

8.

Spavaća soba

8.38

11.

Lođa

3.35

Ukupna korisna površina

16.13Prizemlje
Dimenzije osnove 5.16 x 5.76 m
Površina osnove 30.84 m2
Potkrovlje
Dimenzije osnove 3.9 x 5.26 m
Površina osnove 19.67 m2