Search
57b
2014-01-04_001617


Kvadratura prostorija

Broj Naziv prostorije P(kvadrata)
1. Ulaz 1.00
2. Predsoblje 3.24
3. Dečja soba 6.96
4. Spavaća soba 10.15
5. Kupatilo 4.14
6. Kuhinja 5.60
7. Ostava 1.65
8. Dnevna soba 15.72
9. Terasa 6.14
Ukupna korisna površina
51.28

Dimenzije osnove 8.68 x 7.94 m Površina osnove 57.33 m2