Search

Irina

 
 

Kvadratura prostorija

Legenda prizemlja
BrojNaziv prostorijeP (kvadrata)
1.Ulaz3.03
2.Predsoblje8.18
3.Soba12.23
4.Kupatilo4.35
5.Stepeniste4.32
6.Kuhinja12.05
7.Dnevni boravak30.95
8.Terasa 10.03
P (neto)
85.16

 

Legenda sprata
BrojNaziv prostorijeP(kvadrata)
1.Stepenište4.35
2.Predsoblje6.05
3.Kupatilo4.32
4.Soba 14.52
5.Soba 11.89
6.Soba18.16
7.Terasa10.03
8.Soba12.20
P (neto)
81.52

 

Prizemlje
Dimenzije osnove 12.18 x 8.08 m
Površina bruto osnove 94.71 m2

Sprat
Dimenzije osnove 12.18 x 8.8 m
Površina bruto osnove 91.62 m2