Pages Navigation Menu

ZLATIBOR

Osnova PRIZEMLJA

 

 

 

 

 

 

 

Osnova SPRATA

Kvadratura prostorija

Legenda prizemlja, stan A
Broj Naziv prostorije P (kvadrata)
1. Terasa ulaz 11.57
2. Predprostor 7.16
3. Stepeniste 4.57
4. Kupatilo 3.39
5. Kuhinja 3.37
6. Kupatilo 12.87
Površina (neto)
43.11

Legenda sprata, stan A
Broj Naziv prostorije P(kvadrata)
1. Stepenište 4.1
2. Predsoblje 2.82
3. Kupatilo 3.39
4. Soba 6.73
5. Soba 13.88
6. Terasa 11.76
Površina (neto)
42.68

Prizemlje
Dimenzije osnove 6.08 x 8.04 m
Površina bruto stana A 48.72 m2

Sprat
Dimenzije osnove 6.08 x 8.04 m
Površina bruto stana A 48.72 m2