Pages Navigation Menu

Tip Golija 60

g64a
64pKvadratura prostorija

Prizemlje
Broj Naziv prostorije P(kvadrata)
1. Ulaz 6.19
2. Predsoblje 2.62
3. Kupatilo 3.21
4. Spavaća soba 6.67
5. Dnevna soba 34.03
6. Terasa 12.38
Ukupna korisna površina
60.45
Potkrovlje
Broj Naziv prostorije P(kvadrata)
7. Spavaća soba 14.53
8. Spavaća soba 10.79
9. Predsoblje 3.31
10. Lođa 3.74
11. Lođa 7.84
Ukupna korisna površina
37.31Prizemlje
Dimenzije osnove 9.56 x 7.20 m
Površina osnove 64.17 m2
Potkrovlje
Dimenzije osnove 9.56 x 4.35 m
Površina osnove 39.04 m2