Pages Navigation Menu

Tip 35

35b
2014-01-03_233310



Kvadratura prostorija

Broj Naziv prostorije P (kvadrata)
1. Ulaz 2.88
2. Predsoblje 2.76
3. Kupatilo 2.76
5. Dnevna soba 11.17
6. Spavaća soba 5.40
7. Spavaća soba 5.40
8. Terasa 4.44
Ukupna korisna površina
31.10



Dimenzije osnove 6.28 x 6.28 m
Površina osnove 35.77 m2