Search
27b
2014-01-03_232619



Kvadratura prostorija

Broj Naziv prostorije P (kvadrata)
1. Predsoblje 1.98
2. Spavaća soba 4.32
3. Kupatilo 3.06
4. Dnevna soba 12.78
5. Terasa 3.00
Ukupna korisna površina
23.64



Dimenzije osnove 6.8 x 5.08 m
Površina osnove 27.30 m2