Pages Navigation Menu

SEDNA

Netipska kuća SEDNANetipska kuća SEDNA
Plan
Kvadratura prostorija

Legenda
Broj Naziv prostorije P (kvadrata)
1. Ulaz 12.44
2. Kuhinja 9.72
3. Dnevni boravak 25.18
4. WC 2.28
5. Kupatilo 4
6. Soba 1 9.3
7. Soba 2 11.21
8. Soba 3 9.92
9. Garaža 26.76
Površina (neto)
91.92