Krov na montažnoj kući se razlikuje od krova kod tradicionalnih kuća. On je napravljen tako da savladava velike raspone između zidove pa kod porodičnih kuća oni se kreću čak i do desetak metara. Naravno moguće je ostvariti i veće raspone ali obično porodične kuće nemaju tolike gabarite. Znači oslonac krovne rešetke je na spoljne zidove i moguće prihvatanje opterećenja na pregradnim zidovima. Takođe druga velika i suštinska razlika je što je krov konstruktivno urađen da se sve opterećenje (težina krovne konstrukcije, daske, letve, crepa , snega) prenosi vertikalno na zidove i deluje u smeru delovanja gravitacije. Kod tradicionalnih krovova postoje još neke druge sile koje ne deluju u tom smeru i zato je potrebna drugačija platforama i sistemi na kojima stoji krov (armirano betonska ploča, stolice, klešta, raspinjače, itd.)