Pages Navigation Menu

KONTAKT

BOR-PROMET Ivanjica
Preduzeće za proizvodnju montažnih objekata
Vlasnik: Aleksandar Ćurčić
Adresa: Ul.Bedina varoš BB, Ivanjica 32250, Republika Srbija
………………………………………………………
Tel: +381(0)32/ 630-008
Tel-fax: +381(0)32/ 663-583
Mob: +381(0)64/3611-939, +381(0)63/664-623, +381(0)64/561-65-02

Mobilni tel: (Vidan Ćurčić ) +381 (0)64/ 561-65-02
……………………………………………………….
Mobilni tel: (Aleksandar  Ćurčić) +381 (0)63/ 664-623, 064/ 36-11-939
e-mail: borpromet@neobee.net